Algemene voorwaarden - disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten: De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten.

Beperking van aansprakelijkheid: LocusFocus heeft geen bindende voorwaarden ten opzichte van de gebruiker. Deze website en al de hierop terug te vinden informatie werden met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site. VERA, Leiedal en de POM Vlaams-Brabant kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Er worden generlei garanties aangeboden. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via privacy@locusfocus.be. De inhoud van de site (eventuele links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Leiedal, POM Vlaams-Brabant, VERA geven geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. POM Vlaams-Brabant, VERA, Leiedal kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht: Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Toegankelijkheid: deze website voldoet aan de toegankelijkheidswetgeving WCAG2.1.

Privacybeleid

POM Vlaams-Brabant, VERA en Leiedal hechten belang aan uw privacy. De bescherming van persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan dan ook rekenen op hun bijzondere aandacht. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt wanneer men contact opneemt met ons, hiervoor dient men de  gegevens mee te delen in het contactformulier. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om verdere te communiceren over de vragen. De gebruiker kan zich beroepen op de rechten van de betrokkene zoals recht op inzage, bezwaar, wijziging, verwijdering en klachten. Hiervoor kan men zich eenvoudig richten tot privacy@locusfocus.be.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd andere hogere overheden bij een wettelijke verplichting.