Data zijn alomtegenwoordig en bieden een enorm potentieel. Ze zijn echter vaak verspreid en versnipperd, beschermd door privacyregels en vaak moeilijk te ontsluiten. LocusFocus maakt data concreet en past ze toe in een applicatie voor slim locatieadvies vanuit lokale overheden aan bedrijven en ondernemers.

Adviesverlening op maat

Ondernemingen adviseren over hun vestiging wordt een steeds grotere uitdaging. Ruimte wordt schaarser en met deze tool willen we ons daarop voorbereiden. Ondernemen in de kern, verweving, verdichting en ontharding maken deel uit van strategische visies op zuinig ruimtegebruik in lokale, regionale en Vlaamse beleidsplannen. LocusFocus brengt relevante data samen in een informatiemodel als basis van een toegankelijk platform om ondernemingen slimmer locatieadvies te geven en gerichte beleidsvoering binnen lokale besturen te stimuleren.

Dankzij dit platform kunnen ondernemers ook zelf een beroep doen op relevante, verrijkte data en informatie in functie van hun locatievraag. Elk bedrijf is uniek en dus is elke ruimte- en locatievraag dat ook. Dankzij de gebruiksvriendelijke tool en de koppeling met verfijnde data en scoringsinstrumenten, kunnen adviserende instellingen - zoals lokale overheden en intercommunales - een grote meerwaarde bieden aan de hand van snel, transparant, accuraat en onderbouwd locatieadvies. 

Met Vlaamse en Europese steun

De POM Vlaams-Brabant, VERA en Leiedal kunnen dit project realiseren dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Zowel Europa als Vlaanderen subsidieert het project voor 40%. LocusFocus is één van de acht door VLAIO geselecteerde City of Things projecten (2020) waarbinnen lokale overheden de mogelijkheid krijgen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met behulp van digitale data en innovatieve technologie.

Het team van LocusFocus

POM Vlaams-Brabant

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant is een autonoom provinciebedrijf dat instaat voor het uitvoeren van het sociaal-economisch beleid van de provincie Vlaams-Brabant.

Kwaliteitsvolle infrastructuur ter beschikking stellen van het bedrijfsleven is onze kerntaak. Daartoe ontwikkelt de POM greenfield-bedrijventerreinen, maar werkt ze ook aan de reconversie van brownfieldsites. Duurzaamheid is een sleutelwoord bij de realisatie van deze projecten. Na de ontwikkeling van een bedrijventerrein blijft de POM actief betrokken bij het beheer ervan.

De POM maakt deel uit van het bestuur van tal van bedrijvencentra verspreid over de provincie Vlaams-Brabant.

Intercommunale Leiedal

Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die de streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke regio om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven. 

Het werkingsgebied van Leiedal omvat 13 steden en gemeenten met 330.000 inwoners, 28.309 bedrijven en een oppervlakte van 446 km². Door streekontwikkeling geïntegreerder aan te pakken, wil Leiedal een antwoord bieden op de regionale uitdagingen. Als intercommunale wil zij meewerken aan een digitaal Vlaanderen van de toekomst, waar kennis gedeeld wordt en data verrijkt en beschikbaar gemaakt, zodat innovatieve ideeën ontwikkeld kunnen worden om de dienstverlening naar burgers, ondernemers en organisaties transparanter, eenvoudiger, veilig en vlotter te maken.

VERA

VERA, het Vlaams-Brabantse steunpunt voor e-government, stimuleert samenwerking tussen lokale besturen en kennisdeling inzake e-government.

VERA ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant bij de implementatie van het programma “Slimme Regio Vlaams-Brabant”, waarbij de inzet van slimme technologie door lokale besturen aangemoedigd wordt. VERA beschikt over de nodige technische expertise op het vlak van IT, functionele en technische analyse, sensoren, dataplatformen, datakoppelingen, dataverwerking, datavisualisatie, open data, API’s, softwareontwikkeling, databeveiliging en privacywetgeving.

Onze partners

Voor de realisatie van de tool konden we rekenen op de waardevolle expertise van volgende partners:

Klaar om zelf de ideale locatie te vinden?

Vul de vragen in, geef één tot drie locaties op en ontvang meteen een gepersonaliseerd rapport.

Doe de test